July 23, 2007

Eat and drink

Watashi wa paatii de tabetari nondari shimashita.: I ate and drank at the party.
paatii : party
taberu : eat
(tabe-nai, tabe-masu, taberu, taberu-toki, tabere-ba, tabero, tabeyou, tabeta)
nomu : drink
(noma-nai, nomi-masu, nomu, nomu-toki, nome-ba, nome, nomou, nonda)
...dari...dari : (verb) and (verb) , this structure have a nuance that " do this and also do that".
nondari : euphonic change of "nomi" of "-masu pattern" +dari
suru : do
(shi-nai, shi-masu, suru, suru-toki, sure-ba, shiro, shiyou, shita)
shimasu : do (polite) : shi(-masu pattern of "suru")+masu
mashita : past type of "masu"
Watashi wa paatii de tabetari nondari shimashita : I, party, at eat, drink, do: I ate and drank at the party.

kaitari yondari : write and read
kaku : write
(kaka-nai, kaki-masu, kaku, kaku-toki, kake-ba, kake, kakou, kaita)
kaitari : kaki+tari
tari : same with "dari". It depends on the verb whether " dari " or " tari " should be used.
yomu : read
(yoma-nai, yomi-masu, yomu, yomu-toki, yome-ba, yome, yomou, yonda)

naitari warattari : cry and laugh
naku : cry
(naka-nai, naki-masu, naku, naku-toki, nake-ba , nake, nakou, naita)
naitari : "naki" of "naki-masu" with euphonic change + tari
warau : laugh
(warawa-nai, warai-masu, warau, warau-toki, warae-ba, warae, waraou, waratta)
warattari : warai+tari

No comments: